Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı’nın serbest kalması için çağrı yaptı: Bu coğrafyaya insanlığın bir emanetidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu, bugün TTB Genel Merkezi önünde “Şebnem Korur Fincancı bu coğrafyaya insanlığın bir emanetidir. İsimli tıp profesörü olarak yaptığı bir ön kıymetlendirme nedeni ile tutuklanması kabul edilemez. TTB Liderimiz derhal hür bırakılmalıdır. Ülkenin emek, demokrasi, etik ve bilimsel bağlamda dönüştürücü kurumlarından olan TTB’nin yargı kıskacına alınmasına son verilmelidir” açıklamasını yaptı. Şebnem Korur Fincancı ise cezaevinden gönderdiği iletide, “Aynı umutlu ve aksiyoncu optimistlikle gayretimize devam edeceğiz” dedi.

TTB ve TTB İnsan Hakları Kolu, bugün genel merkez önünde basın açıklaması yaparak TTB Lideri Şebnem Korur Fincancı’nın özgür bırakılması için davette bulundu. Açıklamada, Korur Fincancı’nın cezaevinden gönderdiği ileti da okundu. Korur Fincancı, “Aynı umutlu ve hareketçi optimistlikle uğraşımıza devam edeceğiz” dedi.

İnsan Hakları Kolu Yürütme Konseyi Üyesi Dr. Ayşe Jini Güneş’in, TTB ve TTB İnsan Hakları Kolu ismine okuduğu basın açıklaması ise şöyle:

“TTB ve TTB İnsan Hakları Kolu, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan hakları sicilinin düzelmesinde değerli ve dönüştürücü kurumların başında gelmektedir. TTB, idam cezasının kaldırılmasından azabın önlenmesine, niyet özgürlüğünden ekolojik hayat savunuculuğuna her daim öncü kurumlar ortasındadır. Tüm bu faaliyetleri nedeniyle yargı kıskacına alınsa da savunuları, sonraki yıllarda ülkenin maddelerine sirayet etmiştir. En somut emeklerinden birisi, idam cezasının kaldırılmasını söz etiği için devrin TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Nusret Fişek ve Merkez Kurul üyelerinin yargılanmış olmasıdır.

‘Barış savunuculuğu’ nedeni ile ya da ‘Savaş bir halk sıhhati sorunudur’ dediği için 40 yıl orta ile yargılanmış olan TTB Merkez Kurul üyeleri de gelecekte hürmet ile anılacaktır. TTB, yıllarca azabın önlenmesine dair gayretleri nedeniyle baskı görmekteyken dahi, 1999’da Birleşmiş Milletler tarafından azabın saptanmasında memleketler arası standart kılavuz olarak kabul edilen İstanbul Protokolü evrakının düzenleyicileri ortasında yer almıştır. Sonrasında Sıhhat Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve TTB birlikteliği alanda ortak eğitim çalışması ile devam etmiştir.

“TTB, alternatif isimli raporları ile azap davalarında birinci ceza kararları çıkmasında tesirli olmuştur” 

Bu dönüştürücü rolü bunlarla da hudutlu değildir. Unutulmasın ki, mesleksel özerkliğin yok edilmesi ile resmi isimli raporlarda azap yok sayılmış iken TTB alternatif isimli raporları ile ülkede azap davalarında birinci ceza kararları çıkmasında tesirli olmuş, yıllar içinde azap oranları azalmaya başlamıştır.

Tüm bu başlıklarda emek verenler ortasında, TTB Merkez Kurulu Lideri, isimli tıp hocası Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da vardır. Yakın vakitte gelen bir soru üzerine basına mesleğinden ötürü bir ön değerlendirmede bulunması, hususun araştırılarak aydınlatılmasını lisana getirmesi akabinde amaç gösterilmesi ve tutuklanması kabul edilemez bir durumdur.

Sağlığın tarifi ‘Bedensel, ruhsal, toplumsal ve siyasal güzellik halidir’. Bu bağlamda, insan hakları hekimlik mesleğinin vazife ve sorumluluk alanındadır. Tabipler ve meslek örgütü TTB’nin bu faaliyetlerinden ötürü resmi otoritelerin sistematik baskısına maruz kalması birebir vakitte mesleksel özerkliğe ve toplumun sıhhat hakkına müdahaledir.

Hekimlik bu topraklarda kadim bir geleneğe sahiptir. Biz tabipler bu gelenekten el aldık, yol aldık. Bin yıllardan bu yana yaşadığımız coğrafyada binlerce yasa, iktidar geldi geçti. Meğer bir sözleşi olarak Hekimlik Andı baki kaldı. Bizler, insanlık tarihinin üniversal ölçekte kabul gören ve yaşayan, geliştirilen en eski sözleşisinin mirasçılarıyız.

“Başkanımız derhal hür bırakılmalıdır” 

TTB Merkez Kurulu Lideri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İdare Şurası Üyesi, isimli tıp profesörü, Barış Akademisyeni, muharrir Şebnem Korur Fincancı bu coğrafyaya insanlığın bir emanetidir. İsimli tıp profesörü olarak yaptığı bir ön kıymetlendirme nedeni ile tutuklanması kabul edilemez. TTB Liderimiz derhal özgür bırakılmalıdır. Ülkenin emek, demokrasi, etik ve bilimsel bağlamda dönüştürücü kurumlarından olan TTB’nin yargı kıskacına alınmasına son verilmelidir. Biz TTB’yiz, biz doktoruz, halk bize, biz halka nefesiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.”

Fincancı 20 Ekim’de, PKK’ya yakın Medya Haber TV’de katıldığı bir yayında, ortada bu tıp savların ve vefatın olduğu bir durumda, BM’nin Minnesota Protokolü prensipleri gereği, bunun bağımsız heyetlerce incelenmesi gerektiğini söyledi. Manzaralarla ilgili olarak ise “Görüntüleri daha evvel de bir tabip olarak incelemiştim ve belirli ki hudut sistemini direkt tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda” dedi. Bu röportajın akabinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında , “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın başlatılması sonrası Fincancı, Independent Türkçe’ye verdiği röportajda, Medya Haber TV’deki yayında, ortadaki savın araştırılmasını savunduğunu söyledi. Medya Haber TVyi de eleştiren Financı, “Medya TV ve ondan haberleştirenlerin sorumsuz habercilik anlayışı var. Güya ben ‘Kimyasal kullanılmıştır’ demişim üzere haber yapıyorlar. O denli bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal tesiri olabilir, hudut sistemini de etkileyen, o istemsiz hareketler ancak bunun araştırılması gerekir diyorum” dedi.

TIKLAYIN – TTB Lideri Şebnem Korur Fincancı: “Kimyasal silah kullanılmıştır” demedim, “araştırılması gerekir” dedim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir