Ankara Tabip Odası: Sami Ulus’ta şu anda hiçbir ameliyat yapılamıyor

Ankara Tabip Odası (ATO), Etlik Kent Hastanesi’ne taşınması kararından vazgeçilen Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemeler yaptı. ATO Lideri Dr. Muharrem Baytemür, “Sami Ulus’ta şu anda hiçbir ameliyat yapılamıyor. Anjiyo ünitesi, Çocuk Onkoloji servisi kapatılmış durumda. Biz varsayım ediyoruz, seçime kadar açık kalacak lakin fiilen kapatılmaya hakikat gidiyor” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO), Etlik Kent Hastanesi’ne taşınması ve sonra bu kararın iptali ile gündeme gelen Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mevcut durumu ile ilgili açıklama yaptı. ATO’da “Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dünü Bugünü” bugün başlığı ile yapılan toplantıya, TTB Merkez Kurulu 2. Lideri Dr. Ali İhsan Ökten, ATO Lideri Dr. Muharrem Baytemür, ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı katıldı.

ATO Lideri Baytemür, Sami Ulus’un son durumu ile ilgili şunları anlattı:

“SAMİ ULUS’TA 16 ASİSTAN KALDI”

*Sami Ulus Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binası, dün itibariyle tabelası değişmiş durumda, Beştepe Devlet Hastanesi oldu. Sami Ulus, hem bölgede hem de birçok ülke için gelenek oluşturan alanında çok nitelikli, uzmanları barındıran bir hastane. 418 yatak, 40 eğitim vazifelisi, 210 uzman ve bin 792 işçiyle hizmet verirken Etlik Kent Hastanesi’nin açılması ile kapanmaya hakikat evrildi.

*Şu anda Sami Ulus’ta misyon yapanların yüzde 70’inden fazlası Etlik Kent Hastanesi’ne gitmiş durumda. 150 asistan Etlik Kent Hastanesi’ne gitmiş durumda, Sami Ulus’a görevlendirmeler yapılıyor.

*16 asistan var şu anda Sami Ulus’ta. Görevlendirmenin ne münasebet ile yapıldığı hangi uzman ve eğiticilerin Sami Ulus’ta kalmasına karar verildi bunların net bir ölçüsü yok.

“SAMİ ULUS’TA ŞU ANDA HİÇBİR AMELİYAT YAPILAMIYOR”

*Acil serviste, eğitim araştırma vasfı olan bir yerde pratisyen doktorlar nöbet tutuyor. Asistan tabipler yok uzanmalarla nöbet tutuyorlar.  Biyokimyada 2 uzmandan bir tanesi, Çocuk Cerrahisi 12 uzmandan 6’sı Etlik Kent Hastanesi’ne gitmiş durumda.

*Çocuk Kalp Damar Cerrahisinde yalnızca 1 profesör ve doçent kalmış durumda. Bütün kardiyologlar Etik Kent Hastanesine gitmiş. Sami Ulus’ta şu anda hiçbir ameliyat yapılamıyor. Anjiyo ünitesi kapatılmış durumda.

*Kapatılan üniteler var; 3 pediatri servisi, enfeksiyon hastalıkları servisi, palyatif bakım servisi. Beştepe esasen kapatılmış durumda. Beştepe’de Bayan Doğum kliniği Etlik’e de gidilmedi, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesine gitti.

*Çocuk Onkoloji servisi, hematoloji kliniği kapatılmış durumda. Bilgisayarlı tomografi, MRG çekimleri devam ediyor lakin haftada bir uzman Sami Ulus’a gelip bunları okuyor. Anesteziye gerek olan çekimler, çocuklar için gerekli oluyor, yapılamıyor.

“FİİLEN KAPATILMAYA HAKİKAT GİDİYOR”

*Bu bölünmüşlük asistan doktorları, eğitim görevlilerini ve sıhhat çalışanlarını çok önemli biçimde kaygılandırmakta, eğitimin aksamasına yol açmakta, vatandaşın hizmete erişimi zorlaşmaktadır.

*Biz kestirim ediyoruz, seçime kadar açık kalacak ancak fiilen kapatılmaya yanlışsız gidiyor. Bu bahiste bir netliğin sağlanması gerekiyor. Yalnızca tabela açısından değil, eğitim araştırma vasıflarının korunarak geliştirilmesi lazım.

“USULÜZ BİR HALDE EKİM AYINDA 2 HASTANEDE DE ÇALIŞMIŞ OLDULAR”

Mine Coşkun da hastanedeki asistanların durumları için şöyle konuştu:

*Taşınma süreçlerinde en çok asistanlar etkileniyor. Sami Ulus’un taşınma sürecinde Ekim ayında hocaların 3’te 2’si görevlendirildi Etlik Kent Hastanesi’nde, 3’te 1’i de Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde kaldı.

*Asistanlar Ekim ayında görevlendirme ile Etlik’e gittiler lakin gündüz orada poliklinik hizmeti verdiler Akşamları da Sami Ulus’ta ve Beştepe kliniğinde nöbet tutmaya çalıştılar. Usulüz bir halde Ekim ayında 2 hastanede de çalışmış oldular.

“YARDIM İSTİYORLAR”

*Eğitimleri çok aksadı, bir kliniğin eğitim kliniği olması için hocasının olması lazım, kimi kısımlarda hoca yok. Mesela çocuk acilde hoca olmadığı için eğitim kliniği özelliği kalmadı.  Orada görevlendirme ile gelen pratisyen tabipler ve uzman tabipler vazife yapıyor.

*Yoğun bakımda eğitim vazifelisi kalmadığı için oranın da eğitim vasfı sona erdi, orada da asistanlarla uzman doktorlar birlikte vazife yapıyorlar.  Bu yöntemsiz bir çalıştırma formu. Taşınmadan sonra Etlik Kent Hastanesi’nde dersler başladı ancak Sami Ulus’ta kalan 16 asistan nu eğitimlere Zoom üzerinden katıldılar.

*Birçok hocayla yüz yüze tartışma, danışmanlık alma, hasta gösterme hakları ellerinden alınıyor. İş yükü iki tarafta da yüksek. Kıdemli asistanların sorumlulukları ile nöbet sayıları da arttı. Etlik’te her geçen gün yeni servisler açılıyor.

*Asistanlar yetişemiyor, işleyiş sistemsiz, belgisiz. Bayan doğum asistanları pratik cerrahi yetkinliklerinde zahmet oldu. Süreç asistanları eğitim almaktan çok sıhhat hizmeti vermeye zorluyor. Asistanların büyük çoğunluğu Tıpta Uzmanlık Heyetine başvurdu, yardım istiyorlar.

“YARGI YETKİSİNİ NEDEN KULLANMIYOR?” 

TTB Merkez Kurulu 2. Lideri Ökten de Ankara’da Etlik Kent Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte sıhhat alanındaki kaosun derinleştiğini söyledi.

Eğitimin niteliksizleşmesinin, akademik takımın parçalanmasının, planlamalardaki bozulmanın doktorlar açısından bir kaosa yol açtığını belirten Ökten, yurttaşlar açısından ise hizmet alımında önemli problemler yaşandığını kaydetti.

Sözleşme uyarınca Etlik Kent Hastanesi’nin donanımının yüklenici şirket tarafından karşılanması gerektiğini hatırlatan Ökten, “Taşıma su ile hastane yapılmaz! Kabul kurulu, başhekimlikler, sıhhat müdürlüğü bunu nasıl onayladı? Sayıştay, raporlarında yer verdiği bu meselelerle ilgili yargı yetkisini neden kullanmıyor?” diye sordu. TTB’nin ve tabip odalarının yeni hastane üretimine karşı olmadığının altını çizen Ökten, “Biz; bir hastane yapılırken başka hastanelerin kapatılmasına, ülkenin geleceğinin ipotek altına alınmasına, sıhhat hizmetinin kentin bir ucuna toplanmasına, hastane takımlarının ve tıbbi aygıtların korunmamasına karşıyız” diye konuştu. (ANKA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir