Cumhuriyet’in provokasyonuna, Diyanet’ten yanıt geldi!

Artan pahalılık sonrası Diyanet’ten alışveriş fetvası

Kurulun yazılı açıklamasında, konsey tarafından 2017’de hazırlanan bir fetvada geçen hadis-i şerifin kimi medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşındığı belirtildi.

Usul olarak hadis rivayetlerinin öbür kanıtlarla birlikte bağlamı dikkate alınarak anlaşılması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran lakin Allah’tır” şeklinde nakledilen rivayette kastedilenin 2012’de başkanlık tarafından yayımlanan “Hadislerle İslam” isimli yapıtta açıklandığı hatırlatıldı.

Eserde, Hazreti Muhammed’in ticari süreçlerde spekülasyona, belirsizliğe ve taraflar ortasında uyuşmazlığa yol açacak her çeşit muameleye mani olduğu ve fiili önlem aldığı halde fiyat konusunda sınırlama getirmeyi uygun bulmadığına yer verildiği bildirilen açıklamada, yapıttaki şu kısım nakledildi:

“Zira fiyatların sonlandırılması, kent dışından Medine çarşısına mal getirerek satan tüccarların, kendilerine öteki pazarlar aramasına sebep olacak, münasebetiyle Müslüman kent halkının kahır yaşaması ve karaborsacılığa yenik düşmesi üzere bir sonuç oluşturabilecekti. Savaş kaidelerinin tesirini gösterdiği Medine çarşısını bir defa daha altüst edebilecek bir uygulama olacağı gerekçesiyle Hazreti Peygamber’in kaçındığı fiyat sınırlaması, sonraki yüzyıllarda İslam toplumlarında ortaya çıkan yeni koşullar doğrultusunda tekrar gündeme getirilmiş ve fiyatların çok derecede yükseltilmesini engelleyecek formda önlemler alınmasına müsaade verilmiştir. İslam alimleri, doğuracağı sonuçlar açısından bu uygulamanın, Hazreti Peygamber’in dikkate aldığı niyetlere uygun olduğunu belirtmişlerdir.”

“İslam’ın unsurlarının bilgisizce alaya alınması saygısızlıktır”

Açıklamada, “İslam dininin kesin bir kar haddi koymadığı ve bunu piyasa kaidelerine bıraktığı” görüşünün paylaşıldığı fetvanın, birtakım medya mecralarında dini bedellerin maksada konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşındığı belirtilerek, “Yüce dinimiz İslam’ın unsurlarının bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu bahiste yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece ihtimamlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

CUMHURİYET GAZETESİ DİYANET’İN PAYLAŞTIĞI HADİSİ ÇARPITARAK ALGI YAPTI

İslama yönelik her türlü yakışıksız iftiralarla daima gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi, Diyanet’in bahisle ilgili paylaştığı hadisi çarpıtarak nahoş bir algı oluşturmaya kalktı.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir